EĞİTİMLERİNİZİ BİZDEN ALMANIZ İÇİN
10 NEDEN

  1)   26 farklı sektör deneyimi
  2)   Uygulanabilir çözümler
  3)   Yenilikçi eğitim tarzı ve enerjik uygulamalar
  4)   Davranış değiştirme deneyimi
  5)   Profesyonel eğitimciler
  6)   260 farklı eğitim
  7)   84.500 saat eğitim tecrübesi
  8)   %92,4 eğitim memnuniyet ortalaması
  9)   19 yıllık danışmanlık deneyimi
10)   Eğitimlerden beklentilerin tam karşılığı

2016 BÜTÇESİ HAZIRLAYACAK ŞİRKETLERE TAVSİYELER

Şirketin Bütçesini hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar…
2016 bütçe çalışmalarının başladığı şu günlerde, bütçenin doğru kurgulanabilmesi açısından şirketlerin özellikle şu konulara dikkat etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Öncelikle, şirket stratejisine paralel bütçe varsayımlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu varsayımlar belirlenirken makro ekonomik göstergelerle şirketin faaliyet gösterdiği sektörün göstergelerinin iyi analiz edilmesi gerekliliği unutulmamalıdır. Makro ekonomik göstergeler açısından baktığımızda 2015 yılı ekonomik büyüme öngörüsü (GSYİH büyüme oranı), yıllık enflasyon beklentisi, döviz kurları, faiz oranlarının hareketliliği, hammadde(faaliyet gösterilen sektöre göre) fiyatlarındaki değişim beklentileri, sektör performansı gibi verilerin incelenmesi ve bunlara göre şirket bütçesinde kullanılacak oranların belirlenmesi gerekmektedir. Bu oranların şirket içi kadrolarca yorumlanması ve/veya tahmin edilmesi gibi konularda bilgi eksikliğinin olduğu işletmelerde, bu verileri yayınlayan kurum ve kuruluşların yorumları da baz alınarak çalışmalar sürdürülebilir. Devamı

BİZDEN HABERLER  E-Bülten Üyeliği