Yönetim Danışmanlığı

SAĞLAYABİLECEĞİMİZ FAYDALAR

    Şirketin sağlıklı bir şekilde büyümesine, genişlemesine veya küçülmesine destek olabiliriz
    Kurumsallaşma düzeyinizi artırabiliriz
    Kurumsal yönetim anlayışını tesis edebiliriz
    Yöneticilerinizin profesyonelleşmesini artırabiliriz
    Şirketin verimlilik ve karlılığını yükseltebiliriz
    Organizasyonel yapınızı (şema, yetki-sorumluluk, iş süreçleri) etkin bir şekilde işler hale getirebiliriz
    Finans, satış, pazarlama ve üretim alanlarındaki iş süreçlerini geliştirebiliriz


YETKİNLİKLERİMİZ

    Genç, dinamik, bilgili ve sürekli gelişen danışman kadrosu,
    26 farklı sektörde elde edilen sektör deneyimi,
    Teori ile pratiği ve mevcut ile yeniyi harmanlayan hizmet anlayışı,
    Kendini hizmet verdiği şirketlerin parçası gibi gören bir yaklaşım tarzı,
    Yapacağı çalışmaları bir danışman (3-10 danışman) ekibi ile yürütebilme kabiliyeti,

    

PROJELERDEKİ ROLÜMÜZ

     Aktif,
     Paylaşımcı,
     Öğretici,
     Yol gösterici,
     Lider,
     Doğruları tarafsız ve objektif savunan,
     Zorlayıcı değil / ikna edici


HİZMET BİRİMLERİMİZ

   Büyük İşletmeler Yönetim Danışmanlığı
    Aile Şirketleri Problem Çözüm Merkezi
    KOBİ Yönetim Merkezi
    Sağlık İşletmeleri Yönetim Danışmanlığı
    Tekstil ve Konfeksiyon Yönetim Danışmanlığı