EĞİTİM PROGRAMI 2020


Yukarıdaki linki tıklayarak yıllık genel katılıma açık eğitim takvimini bilgisayarınıza indirebilir veya yazdırabilirsiniz.


   

Genel Katılıma Açık Eğitimler - İZMİR

Etkin Süreç Yönetimi
20 Haziran 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme
H. Talat DÖNMEZ
26-27 Haziran 2020, Cuma - Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Profesyonel Müşteri İlişkileri Yönetimi
Çağatay DEMİR
18 Temmuz 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Mali Tablolar Analizi
18 Temmuz 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri
Şadiye KULGA
22 Ağustos 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finansman Bilgileri
Bülent ORTA
22 Ağustos 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Şirketlerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama
Bülent ORTA
18-19 Eylül 2020, Cuma-Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Ustabaşı ve Vardiya Amirleri İçin Yönetim Becerilerini Geliştirme
H. Talat DÖNMEZ
26 Eylül Cumartesi 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Pazarlama ve Ürün Yönetimi
17-23-24 Ekim 2020, Cuma - Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme
H. Talat DÖNMEZ
30 - 31 Ekim 2020, Cuma - Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Depo ve Stok Yönetimi
Elif ORTA
28 Kasım 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Ustabaşı ve Vardiya Amirleri İçin Yönetim Becerilerini Geliştirme
H. Talat DÖNMEZ
12 Aralık 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Doğru Satış-Yüksek Ciro-İyi Kar
Volkan ŞEN
Çağatay DEMİR
19 Aralık 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Problem Çözme Teknikleri
19 Aralık 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Etkin Süreç Yönetimi
19 Aralık 2020, Cumartesi
Eğitim Fiyatı


Etkin Süreç Yönetimi    ONLİNE KAYIT OLUN
(Eğitim Kodu : UKY-05 ) Yazdır
EĞİTİMİN AMACI:

Gün gittikçe karmaşıklaşan iş yapış biçimler, çeşitlenen ve farklılaşan müşteri istekleri, çalışanların değişen yaşam tarzları ve alışkanlıkları, geleceğin artan belirsizliği karşısında şirketin aksamadan işlemesi ve etkin sonuçlar elde edebilmesi için her ne yönetim tarzı uygulanırsa uygulansın temelin sistem mantığı olması elzemdir. Organize bir biçimde bir araya gelmiş etkileşimli, karşılıklı ve bağımlı işlerden oluşan bir bütün olan sistem düşüncesi, her birim yöneticisinin şirketteki diğer birimlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu, bu birimlerin birbirlerine ne şekilde bağımlı olduklarını ve birbirlerini nasıl etkiledikleri bilinciyle çalışmalarını yürütmesini ve çalışanlarını yönlendirmesini gerektirir.  Bu düşünceden türeyen ve özellikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının ön plana çıkmasıyla yaygınlaşan süreç yönetimi de şirketteki tüm birimlerin süreç (proses) olarak tanımlanması ve bu sürecin yönetilmesi anlamına gelmektedir. Sistem düşüncesinin sistematik yönetimi olarak ilişkilendirilebilecek süreç yönetimi doğru ve etkin işletildiğinde tüm çalışanların işlerini sahiplenmesi ve birimler arasındaki koordinasyonun aksamasız işlemesini sağlar.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimdeki amaç sistem düşüncesinin ne olduğu detaylı olarak aktarmak, süreç yönetiminin bir şirkette nasıl uygulanacağı ve oluşturulacak süreçlerin devamlılığının nasıl sağlanması gerektiği aktarılacaktır. Yapılan örnek uygulamalar ile katılımcıların konuyla ilgili pratik beceri kazanmalarına yardımcı olunacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

§  Sistem düşüncesi neleri kapsar, neleri kapsamaz?

§  Sistem düşüncesinin şirkete yansımaları nelerdir?

§  Süreç ve süreç yönetiminin tanımı

§  Süreç yönetiminin amaçları ve faydaları

§  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardında tanımlanan süreç şartları

§  Süreçler nasıl oluşturulur? Süreçlerin neler olacağı neye göre nasıl belirlenmeli?

§  Süreç akış şemalarının oluşturulması ve örnek uygulamalar

§  Süreç sorumlusu ve süreç liderleri nasıl belirlenmeli?

§  Süreç hedefleri belirleme, süreç planlarının yapılması

§  Süreçlerin performansları nasıl ölçülebilir?

§  Süreçler nasıl yönetilmeli?

§  Süreç etkileşim haritalarının oluşturulması

§  Süreçlerin iyileştirilmesi

§  Sistem ve süreç mantığının ve bilincinin arttırılması

§  Başarılı süreç yönetimi örnekleri

§  Örnek uygulamalar (grup çalışması)

EĞİTİMİN SÜRESİ:
Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Süreç yöneticileri, üretim yöneticileri, kalite yönetim temsilcileri ve uzmanları ve süreç yönetimi mantığını şirketine yerleştirmek isteyen tüm yöneticiler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar, sistemi düşüncesini ve süreç yönetimi mantığını öğrenecekler, bu mantığın profesyonel yönetim açısından öneminin farkına varacaklardır. Süreç yönetiminin birim bazında ve tüm şirket bazında kurulması ve yönetilmesi hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu mantığın etkin olarak işleyebilmesi için çok önemli olan çalışanların bilinçlendirilmesi ve sisteme inandırılmasının noktasında yapılabilecek çalışmalar ile ilgili teknikler öğreneceklerdir. Eğitimin farklı bölümlerinde yaptırılacak örneklerle pilot uygulama yapma imkanı da elde edeceklerdir.


 • EĞİTİME KATILIM
 • KATILIM BELGESİ
 • İKRAMLAR
 • EĞİTİM NOTU

 • ÖĞLE YEMEĞİ • BONKÖRPUAN

 • İSKONTO


 • KATILIMCININ KAYIT İPTALİ DURUMUNDA ÜCRET İADESİ


 • TÜREV EĞİTİM DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ERTELEMESİ DURUMUNDA ÜCRET İADESİ

 • SON KAYIT TARİHİ

EKONOMİK PAKET


 • Eğitim bedeli %100 iade edilir. (Sınıf en az4 katılım olduğunda açılır)
 • Bu paket için eğitimden en geç 3 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir.

STANDART PAKET

 • (Yarım Günlük Eğitimlerde YOK) • Aynı firmadan aynı eğitime minimum 4 kişi katılım olduğunda %5 iskonto yapılır
 • Katılımcının eğitimden 2 gün öncesine kadar iptal hakkı VAR. Eğitim ücreti %100 iade edilir
 • Eğitim bedeli %100 iade edilir. (Sınıf en az4 katılım olduğunda açılır)
 • Bu paket için eğitimden en geç 2 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir.

EKSTRA PAKET

 • (Yarım Günlük Eğitimlerde YOK)
 • Kayıt bedelinin (Kdv hariç) %15'i puan kazanılır. Biriken puanlar 1 eğitim bedeline denk geldiğinde herhangi bir eğitim için kullanılabilir
 • Aynı firmadan aynı eğitime minimum 4 kişi katılım olduğunda %5 iskonto yapılır
 • Katılımcının eğitimden 1 gün öncesine kadar iptal hakkı VAR. Eğitim ücreti %100 iade edilir
 • Eğitim bedeli %100 iade edilir. (Sınıf en az4 katılım olduğunda açılır)
 • Bu paket için eğitimden en geç 1 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir.