EĞİTİM PROGRAMI  2019


Yukarıdaki linki tıklayarak yıllık genel katılıma açık eğitim takvimini bilgisayarınıza indirebilir veya yazdırabilirsiniz.


   

Genel Katılıma Açık Eğitimler - İZMİR

Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finansman Bilgileri
21 Ağustos 2019, Çarşamba
Eğitim Fiyatı

Personel İşlemlerinde İdari Para Cezaları Önüne Geçme Yöntemleri
22 Ağustos 2019, Perşembe
Eğitim Fiyatı

Mindfullness
22 Ağustos 2019, Perşembe
Eğitim Fiyatı

Ustabaşı ve Vardiya Amirleri İçin Yönetim Becerilerini Geliştirme
24 Ağustos 2019, Perşembe
Eğitim Fiyatı

Yurt Dışında Yeni Müşteri Bulma ve Hedef Pazar Seçimi
24 Ağustos 2019, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Y Kuşağı Çalışanın Performansını Artırma, Elde Tutma Teknikleri
Dr. Savaş TAVŞANCI
21 Eylül 2019, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Profesyonel FABRİKA Yönetimi
H. Talat DÖNMEZ
21 Eylül 2019, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Şirketlerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama
25-26 Ekim 2019, Cuma-Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Ustabaşı ve Vardiya Amirleri İçin Yönetim Becerilerini Geliştirme
26 Ekim 2019, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

B2B Kurumsal Satış Teknikleri
Çağatay DEMİR
30 Kasım 2019, Cumartesi
Eğitim Fiyatı

Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finansman Bilgileri
21 Aralık 2019, Cumartesi
Eğitim Fiyatı


Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finansman Bilgileri    ONLİNE KAYIT OLUN
(Eğitim Kodu : FME-03 ) Yazdır
EĞİTİMİN AMACI:

Finansal yönetim ve bütçeleme stratejik yönetim (hedeflerle yönetim anlayışı) uygulayan firmalarda oldukça önemli konular arasındadır. Özellikle iş yapış tarzlarının sürekli değişmesi, rekabetçi koşulların kendini şiddetlice hissettirmesi, mevzuat değişiklikleri, tedarikçi ve müşterilerin tercihlerindeki hızlı değişiklikler gibi konularda günümüzde yaşanan hızlı değişim, firmalarda tüm departman çalışanlarının finansal bakış açısını genişletmelerini zorunlu kılmıştır. Kar marjlarının sürekli düşmesi, maliyetlerin çok net ve aktif bir şekilde kontrolünü zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluklar işletmelerde etkin ve doğru finansal planlama ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu eğitimin amacı; işletmelerde (satın alma, ar-ge, satış, pazarlama, üretim gibi) kilit noktalarda çalışan elemanların değişen bu şartlara uygun hareket edebilmeleri için finansal planlama yapabilmeyi, yapılan finansal planlama doğrultusunda hareket edebilmeyi, sonuç rakamlarını analiz edebilmeyi ve buna göre süreç tasarlamayı öğretmektir. Stratejik yönetimin bir parçası olan planların rakamsal ifadesi olan bütçelere veri hazırlama, bütçe rakamlarını yorumlama ve çıkarımlarda bulunabilme bu eğitimin diğer bir amacını oluşturmaktadır.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimde, finansman bilgisine sahip olmayan ve/veya bu konularda çok az bilgiye sahip olan çalışanlar için gerekli olan temel finansman bilgileri ve bütçeleme konusu aktarılmaktadır. Özellikle mali işler dışındaki çalışanların bu eğitimi almaları, bu çalışanların firmanın genel finansal planlamasına uygun hareket etmesini, finansal raporlara doğru veri hazırlama ve raporları okuma, doğru yorumlama konusunda katkı sağlayacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

         1.Genel Finansal Bilgiler

·Finansman nedir?

·Mali tablolar ve çeşitleri (nedir, ne işe yararlar?)

·Mali tabloları etkileyen unsurlar nelerdir?

·Finansal piyasaların yönünü belirleyen değerler… (döviz, faiz, borsa endeksi hareketleri)

·Bütçe nedir, çeşitleri ve gereklilikleri

2.Finansal veriler ve yorumlaması

·Genel finansal göstergelerdeki değişimin finansal verilere etkileri

·Mali tablo analizlerinin yorumlanması (rakamlara anlam kazandırma)

·Finansal piyasalarda yaşanan değişimlerin yorumlanması ve buna göre pozisyon alma

3.Bütçeleme ve yorumu

·Bütçeler nasıl hazırlanır ve hangi durumlarda bütçe yapılır?

·Bütçeye uygunluk ve veri kontrolü

·Bütçelerin yorumlanması

·Bütçeleri kendi işletmemize nasıl uygularız? (bunun için nasıl bir altyapı gerekir?)

·Bütçe verilerinin kendi departmanımızla ilişkilendirilmesi ve ona göre hareket planı yapılması

4.Örnek uygulama ve örnek yorumlar

EĞİTİMİN SÜRESİ:
Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Genel finansman bilgisine sahip olmayan ve/veya bu konuda çok sınırlı bilgisi olan, iş başarısı için bu verileri yorumlamak zorunda olan tüm çalışanlar bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Finansal planlamanın son derece önemli olduğu günümüz işletmelerinde, çalışanların bu eğitime katılmaları finansal bakış açılarını genişleterek, analitik düşünebilme kabiliyetlerini güçlendirmektedirler.

Katılımcılar, ucuz finansal kaynak bulma ve alternatif kaynak yaratma yöntemlerini, bireysel ve kurumsal kazançları doğru yönlendirmek için iyi bir finansal analiz yapabilmeyi; bütçelemenin önemini, bütçeye veri hazırlamayı ve bütçe disiplininin işletme için ne anlama geldiğini öğrenirler.

Katılımcılar ayrıca finansal bilgileri doğru yorumlayıp çalıştığı departman ve/veya alanıyla ilgili sağlıklı kararlar alabilme imkanı da elde ederler.


 • EĞİTİME KATILIM
 • KATILIM BELGESİ
 • İKRAMLAR
 • EĞİTİM NOTU

 • ÖĞLE YEMEĞİ • BONKÖRPUAN

 • İSKONTO


 • KATILIMCININ KAYIT İPTALİ DURUMUNDA ÜCRET İADESİ


 • TÜREV EĞİTİM DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ERTELEMESİ DURUMUNDA ÜCRET İADESİ

 • SON KAYIT TARİHİ

EKONOMİK PAKET


 • Eğitim bedeli %100 iade edilir. (Sınıf en az4 katılım olduğunda açılır)
 • Bu paket için eğitimden en geç 3 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir.

STANDART PAKET

 • (Yarım Günlük Eğitimlerde YOK) • Aynı firmadan aynı eğitime minimum 4 kişi katılım olduğunda %5 iskonto yapılır
 • Katılımcının eğitimden 2 gün öncesine kadar iptal hakkı VAR. Eğitim ücreti %100 iade edilir
 • Eğitim bedeli %100 iade edilir. (Sınıf en az4 katılım olduğunda açılır)
 • Bu paket için eğitimden en geç 2 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir.

EKSTRA PAKET

 • (Yarım Günlük Eğitimlerde YOK)
 • Kayıt bedelinin (Kdv hariç) %15'i puan kazanılır. Biriken puanlar 1 eğitim bedeline denk geldiğinde herhangi bir eğitim için kullanılabilir
 • Aynı firmadan aynı eğitime minimum 4 kişi katılım olduğunda %5 iskonto yapılır
 • Katılımcının eğitimden 1 gün öncesine kadar iptal hakkı VAR. Eğitim ücreti %100 iade edilir
 • Eğitim bedeli %100 iade edilir. (Sınıf en az4 katılım olduğunda açılır)
 • Bu paket için eğitimden en geç 1 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir.