EĞİTİM PROGRAMI  2019


Yukarıdaki linki tıklayarak yıllık genel katılıma açık eğitim takvimini bilgisayarınıza indirebilir veya yazdırabilirsiniz.


   

Uzmanlık Eğitim Programı

Kurumsallaşma
22-23 Şubat, 1-2 Mart 2019 Cuma - Cumartesi

Yönetici Geliştirme
Eğitim, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir

Satış Uzmanlığı
Eğitim, Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecekti

Yönetici Geliştirme
Eğitim, Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecektir

Kurumsallaşma
Eğitim, Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecekti

Kurumsallaşma    ONLİNE KAYIT OLUN
(Eğitim Kodu : UZM-02 )
EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimin amacı, kurumsallaşma çalışması yürütecek şirketlere, bu süreçte nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ve hangi çalışmaları nasıl yapabilecekleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarmaktır.


EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

BÖLÜM 1:  Kurumsal bir organizasyon oluşturma                            

-          Kurumsallaşma süreci                                                    

-          Organizasyon yapısı oluşturma

-          Mevcut durum ve iş süreçlerinin analizi

-          Görev tanımlarının oluşturulması  

 

BÖLÜM 2:  Kurumsal yönetim

-          Profesyonel yönetim yapısının oluşturulması

-          Kuşaklar arası geçişin planlanması

-          Stratejik yönetim yapısının ve üst kurullarının oluşturulması

-          Şirket anayasasının oluşturulması

-          Şirket hukuku

           

BÖLÜM 3:  Kurumsallaşma sürecinde sosyalleşme

-          Kurum kültürünün değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi

-          Şeffaf organizasyon

-          Kurumsal çevreye uyum ve halka açılma

-          Sosyal sorumluluk

                       

BÖLÜM 4:  Kurumsal yapının takip ve denetimi

-          Kurumsal yapıya uygun takip ve denetim mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi

-          Raporlama sistemleri

                                  

BÖLÜM 5:   Atölye çalışması

-          Uygulamalı örnek kurumsallaşma çözümlemesi


EĞİTİMİN SÜRESİ:
Eğitim 4 gün / 28 saat sürecektir.
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Kurumsallaşma çalışmalarını yürütmeden sorumlu olacak tüm yönetici ve uzmanlar bu eğitime katılabilir.