Yönetim Danışmanlığı / Kurumsallaşma Merkezi / Kobi Yönetim Danışmanlığı

                                                                                   KOBİ Yönetim Merkezi

                                                                                    KOBİ Management Center

"g e l e n e k s e l  i l e  m o d e r n  b i r  a r a d a"

Türev KOBİ Yönetim Merkezi, endüstriyel yatırım danışmanlığından stratejik planlamaya, insan kaynakları uygulamalarından eğitim hizmetlerine, bilişim teknolojilerinden sistem tasarımına, outsourcing hizmetlerinden kalite sistemleri uygulamalarına, iş geliştirmeden sosyal güvenlik uygulamalarına ve hukuk boyutuna kadar tek tek sunduğu bütün hizmetleri KOBİ’lere de bir paket olarak uyumlaştırmaktadır.  

Türev KOBİ Yönetim Merkezinin amacı, KOBİ’leri de danışmanlık hizmetleriyle tanıştırmaktır.  Günümüzün hızla değişen koşullarında KOBİ’lerin yeni ekonomik yapıya ayak uydurabilmeleri, yeni rekabetsel yapıda güçlü hareket edebilmeleri, sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri için organizasyonel ve yönetimsel yapılanmayla planlı yönetime geçiş aşamalarında, minimum problem yaşamalarını sağlamak amacıyla uzman kadromuzla hizmet verilmektedir.   
 

KOBİ Yönetim Merkezi bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmetleri şunlardır:
   

-        Profesyonel şirket yönetimi,
-        Kurumsallaşma çalışmaları,
-        Stratejik iş danışmanlığı,
-        İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi,
-        Karlılık ve verimlilik artırma çalışmaları,
-        Organizasyonel yapılanma, 
-        Bütçe sisteminin oluşturulması,
-        Fizibilite çalışmaları,
-        Satış organizasyonun oluşturulması,  
-        Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,