Yönetim Danışmanlığı / Aile Şirketleri Problem Çözüm Merkezi

                                                              

Aile Şirketleri Problem Çözüm Merkezi Kimdir?

Bilindiği üzere aile şirketi, sahipliği ve yönetimi bir kişi veya aileye ait olan şirket olarak tanımlanmaktadır. Aile üyeleri, hem şirketin sahibi hem de yöneticisi konumundadır. Aile şirketleri, birçok avantaja sahip olduğu gibi, iyi yönetilmediğinde kronik problemleri ve riskleri bünyesinde barındırırlar.

Bu tespitten hareketle Türev Yönetim Danışmanlığı tarafından kurulan Aile Şirketleri Problem Çözüm Merkezi, uzman danışman ekibiyle aile şirketine özel yönetsel, organizasyonel ve sistemsel problemleri tespit edip çözümüne yönelik kalıcı çözümler üretmekte ve şirketin nesiller boyu sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesine yönelik sistemler kurmaktadır.

Faaliyet gösterdiği sektöre, bölgeye ve büyüklüğe bakmaksızın herhangi bir aile şirketi, Aile Şirketleri Problem Çözüm Merkezinin aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Aile Şirketleri Çözüm Merkezi Hangi Konularda Danışmanlık Hizmeti Vermektedir?

·         Ailenin ve şirketin kurumsallaşması,

·         Aile anayasasının hazırlanması ve uygulamaya  geçirilmesi,

·         Kuşak geçişlerinin planlanması ve sürecin yönetilmesi,

·         Üst kurulların oluşturulması (aile meclisi, yönetim kurulu, icra kurulu, denetim kurulu)

·         Şirketin başkanı konumuna gelecek aile üyesinin yetiştirilmesi,

·         Aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,

·         Şirket bünyesinde ilk defa çalışacak aile fertleri için kariyer planlamasının yapılması,

·         Aile şirketinin operasyonel etkinliğini, verimliliğini ve performansını artırma,

·         Aile şirketlerine özel denetim ve kontrol mekanizması kurulması,